• : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 142.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.
 • : Function eregi_replace() is deprecated in /www/g/m/u11782/public_html/sites/all/modules/smileys/smileys.module on line 140.

Stanovisko k úprave rozpočtu na rok 2008

---Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením č. 70/2008 schválilo úpravu rozpočtu na rok 2008 podľa predloženého návrhu.

V príjmovej časti došlo k zvýšeniu vďaka fiškálnej decentralizácii t.j. vyššími príjmami podielových daní právnických a fyzických osôb. Ostatné príjmy oproti pôvodnému rozpočtu predstavujú iba malé a nepodstatné zmeny.

Celkové príjmy obce teda vzrástli o cca 1,6 milióna korún.
Uvedený príjem teda poslanci OcZ rozdelili takto :

- na kotly pre obecný úrad ........................... 115.- tisíc Sk,

Útoky na www.kapusany.info

Útoky na stránku

Asi pred troma týždňami začali útoky na túto stránku od rôznych záujemcov o povolenie účtu.

Všetkým odkazujem, že prístup na stránku www.kapusany.info dostanú, až po riadnom prihlásení tj. používateľským menom a e-mailovou adresou.

Zatiaľ som zaznamenal asi 22 pokusov a ako príklad uvádzam len niektoré, ktoré som našiel vo svojej pošte :

Používateľské meno...............e–mailová adresa

NbOdvFimJ........................piekamm@usb-io.cn
MAZpRFYenymi.....................zkhiqw@uranak.cn

Reakcia na článok

p. Michal Frank - autor článku

Týmto mailom reagujem na Váš článok uverejnený v Prešovskom korzári dňa 4.7.2008 pod názvom "Kapušany by veľká voda nemala prekvapiť".

Na uvedený článok zrejme nikto nerobil korektúru, pretože z Vašej strany ako autora článku je tam veľa nepresnosti.

1. Koryto Sekčova som prečistil za svojho starostovania v obci, súčasný starosta nevyčisti počas dvoch rokov ani jeden meter, takže sa chváli cudzím perím.

Kapušany by veľká voda nemala prekvapiť

MICHAL FRANK, michal.frankkorzar.sk

V nedávnej minulosti sužovali obec Kapušany (okres Prešov) záplavy. Toto leto by už hroziť nemali, pokiaľ neprídu extrémne zrážky. Ovbec skôr trápia divoké skládky.

Odmeny poslancov v roku 2007

Koľko nás stáli poslanci obce a aké odmeny si nadelili v roku 2007 ???
____________________________________________________________________

Uvedené informácie o odmenách poslancov obce Kapušany boli získané na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Plat starostu v roku 2007

Koľko nás stojí starosta obce
a aké odmeny mu nadelili poslanci v roku 2007 ???
________________________________________________________

///Uvedené informácie o platových pomeroch starostu obce Kapušany boli získané na základe žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Platové pomery starostu obce Kapušany s 2074 občanmi v roku 2007

Rok---Základný plat---Mesačná odmena---Mesačne spolu---Ročne spolu

2007....45 174,-Sk.....10%=4 517.-Sk.....49 691.-........596 292.-

Ad uznesenie č. 90/2007)

Zviditeľnenie obce

Ak si chcete pozrieť nový článok o našej obci, stačí ak si kliknete na následovnú stránku :

www.trhrealit.com/modules.php?name=News&file=article&sid=65 - 41k -

Hrad Kapušany - reality, bývanie, životný štýlTento článok vznikol vďaka materiálom, ktoré mi poslal pán Ing. Ladislav Kokoška Csc. z Kapušian pri Prešove , ktorý je zároveň aj autorom časti fotografií. ...

Kapušany : 3.6.2008

Dve krčmy

Dve krčmy

Tak to sme tu ešte nemali. Dve krčmy v kultúrnom dome (KD), aj taký môže byť výsledok práce súčasného starostu a obecného zastupiteľstva.

Nerealizované návrhy

Moje nerealizované návrhy

Neviem, či ste si všimli, že súčasné obecné zastupiteľstvo čiastočne realizuje návrhy, ktoré som predkladal na zastupiteľstvách a z rôznych dôvodov neprešli.

Ktoré návrhy to boli ?

1. Návrh presťahovať knižnicu do priestorov Jednoty k obecnému úradu :

- tento návrh som predložil ešte v roku 2005 a vďaka takým poslancom ako je p.Holoďak, tento návrh neprešiel. Prečo ? Pretože jedna baba povedala... Spýtajte sa jeho, určite rád Vám odpovie.

2. Zriadiť funkciu prednostu obecného úradu

Kapušany - referát

KAPUŠANY - referát

História: Názvy obce:

-villa Kapy (1248)
-Capi, Kapy, Kopy (1332-1335)
-podľa maďarských strážcov hraníc (maď. kapu-brána)
-rôzne iné názvy od mena Kapy
-Kapušany (1773)

1248- prvá písomná zmienka o Kapušanoch v dohode kráľa Bela s jágerským biskupom ohľadom desiatkov.

1249- najstaršia správa o Kapušianskom hrade (hrad Tubul).

1715- Uhorský snem rozhodol, že hrad je odsúdený na zánik a jeho majiteľka Eva Gergalakyová ho musí podpáliť.

1837- prvýkrát použitá obecná pečať.

Požiadavka na doplnenie informácií

Potvrdzujem prijatie informácií, ale stále ste neodpovedali na moje otázky :

·uznesenie č. 71/2007

Ocz berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1. polrok 2007 a schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007 podľa predloženého návrhu.

- schválili ste úpravu rozpočtu na rok 2007, tj. úpravu platného rozpočtu schváleného na začiatku roka 2007.
- žiadam o sprístupnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2007,

Doplnenie informácií z OcÚ

OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka KAPUŠANY
Mgr. Lenka Inášová 30.1.2008
0918 796 065

Vec
Doplnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 18.01.2008 a 22.1.2008

Ad uznesenie č. 71/2007)

Odpoveď na upresnenie informácií

Potvrdzujem prijatie mailu a žiadam doplniť informácie o :

. uznesenie č. 71/2007 - schválili ste úpravu rozpočtu na rok 2007, tj. úpravu platného rozpočtu schváleného na začiatku roka 2007.
- žiadam o sprístupnenie návrhu úpravy rozpočtu na rok 2007,
ktoré nebolo súčasťou zverejneného uznesenia ale jeho tajnou prílohou, tj. zaujíma ma teda konkrétna úprava, ktorá predstavuje, že sa presúvajú nevyčerpané prostriedky z konkrétnej položky "a" na konkrétnu položku "b".

Plnenie rozpočtu za rok 2007 nie je odpoveďou na moju požiadavku.

Odpoveď na žiadosť zo dňa 18.1.2008

OBEC KAPUŠANY
OBECNÝ ÚRAD KAPUŠANY
Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.
Hlavná 127/54
082 12 KAPUŠANY

Váš list značky/zo dňa Naša značka Vybavuje/linka KAPUŠANY
Mgr.Lenka Inášová 22.1.2008
0918 796 065

Vec
Sprístupnenie informácií na základe žiadosti zo dňa 18.01.2008

Nakoľko ste vo svojej žiadosti neuviedli spôsob, akým Vám majú byť nasledujúce informácie sprístupnené, rozhodli sme sa zaslať Vám ich elektronickou poštou.

Žiadosť o spristupnenie informácií

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 6 082 12 KAPUŠANY

Kapušany 18.01.2007
Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o sprístupnenie informácií, ktoré nie sú uvedené v uzneseniach obecného zastupiteľstva v roku 2007 a to nasledovne :

•uznesenie č. 71/2007

Stratený rok 2007

Stratený rok

Uplynul rok 2007 a z pohľadu prísunu finančných prostriedkov z cudzích zdrojov považujem za stratený rok pre našu obec.

Čo považujeme za cudzie zdroje finančných prostriedkov ?
Sú to všetky iné zdroje peňazí, ktoré sa podarí získať pre obec mimo rozpočtových zdrojov, ktoré obec dostáva v rámci podielových daní právnických a fyzických osôb.

Ďalej sú to peniaze získane z rôznych fondov, ktoré vypisujú ministerstva SR.
Je to napr. enviromentálny fond, ktorý poskytuje finančné prostriedky na :

- Ovzdušie
- Vodovody

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 20.12.2007

Vec : Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k rozpočtu obce na rok 2008 a k uznesenie obecného zastupiteľstva :

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní mám následovné pripomienky ?

Obecné noviny

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obecný úrad
sl. Lenka INÁŠOVÁ
082 12 KAPUŠANY

Kapušany 15.05.2007

Vec : Pripomienky občanov

Dostal som prvé číslo obecných novín a po ich prečítaní mám k ním niekoľko zásadných pripomienok :

Doporučenie z MPSVR SR v oblasti opatrovateľskej služby

Vážený pán Ing. Kokoška,

vo veci procesného postupu v konaní a rozhodovaní obcí vo veciach opatrovateľskej služby, ako aj vo veci rozhodovania vo veci samej, dochádza pri výkone samosprávnej pôsobnosti obcí v tejto oblasti k nezákonnosti v rozhodovaní a nesprávnym úradným postupom v konaní. V prípade, že obec nezmení rozhodnutie svojho zastupiteľstva vo veci pozastavenia poskytovania opatrovateľskej služby, odporúčame Vám obrátiť sa v predmete veci na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky.

Odpoveď z Ministerstva vnútra SR - sekcia verejnej správy

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA VEREJNEJ SPRÁVY
odbor koordinácie miestnej štátnej správy a samosprávy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

• •
Vážený pán
Ing. Ladislav Kokoška

kokoska@stonline.sk
• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
15.06.2007SVS – 202 – 2007 / 08342 Mgr. Barboríková/2217 18.06.2007

Vec
Informácia – odpoveď

Informácia na Ministerstvo vnútra SR

Informácia na Ministerstvo vnútra SR - sekcia verejnej správy

Prosím o informáciu z oblasti samosprávy obce :

1. Môže sa konať obecné zastupiteľstvo zvolané starostom obce v inej obci ??? Alebo ináč povedané "Musí sa obecné zastupiteľstvo konať iba v obci, kde boli zvolení poslanci alebo sa môže na popud starostu konať aj i inej obci" ?
Zámienkou je aby sa ho nemohli zúčastniť občania menovanej obce.

Oznamenie stanoviska ministerstva OcÚ a občanom

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef PRIBULA
Hlavná 104/6 082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 20.7.2007

Vec : Sťažnosť- opatrovateľská služba

Dňa 30.03.2007 som Vám zaslal pripomienku k uzneseniu č. 36/2007, ktorým ste od 1.5.2007 zrušili opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Stanovisko ministerstva k zrušeniu opatrovateľskej služby

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím a sociálnych služieb
Špitálska č. 4 – 6, 816 43 Bratislava

Ing. Ladislav Kokoška
Masarykova 16
080 01 Prešov
e- mail

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/tel. Bratislava
3.7.2007 19712/2007-I/23 Ing. Konečný 2111 10.júla 2007

Vec:
Zrušenie opatrovateľskej služby – stanovisko

Vážený pán Kokoška,

Zrušenie opatrovateľskej služby

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc.,Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Ing. Jozef Pribula
Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch : 30.3.2007

Vec : Pripomienka k uzneseniu

Týmto listom reagujem na uznesenie č. 36/2007 ,ktorým od 1.5.2007 rušíte opatrovateľskú službu v celom rozsahu.

Pripomínam, že obec bola nútená zákonom prevziať opatrovateľskú službu od 1.1.2004 z VUC Prešov. Na obci je protokol o prevzatí tejto prenesenej kompetencie.

Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

Obec Kapušany
Obecné zastupiteľstvo
Hlavná 106
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch 23.01.2007
Vec
Stanovisko k rozpočtu obce na rok 2007

Týmto listom vyjadrujem svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2007 zo dňa 16.1.2007 a k uznesenie obecného zastupiteľstva z uvedeného dňa.

Predložený rozpočet je koncipovaný ako vyrovnaný, ale po jeho preštudovaní som zistil

Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2007

Ing. Ladislav KOKOŠKA CSc., Hlavná 127/54, 082 12 KAPUŠANY

O b e c Kapušany
Obecné zastupiteľstvo Hlavná 104/6
082 12 KAPUŠANY

V Kapušanoch: 11.01. 2007

Vec : Stanovisko k uzneseniu zo dňa 29.12.2006

Vážení páni poslanci a poslankyne

Uznesenie z OcZ zo dňa 29.12.2006

UZNESENIE

z prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo dňa 29. 12. 2006

Obecné zastupiteľstvo v Kapušanoch

A. berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Jozef Pribula zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

1. Bača Jozef

VOLEBNÝ PROGRAM PRE MODERNÚ OBEC

Volebný program pre modernú obec
---------------------------------------------

... V rokoch 2010-2014 sa budem zasadzovať o :

• zníženie nových poplatkov za hrobové miesta na cintoríne,
• príhovor zástupcu obce pri pohrebných obradoch,
• výstavbu novej materskej škôlky,
• zníženie dane za psa a poplatkov za komunálny odpad,
• vybudovanie chodníka pre chodcov „Ku Mlynu“,
• prekládku transformátora na Slovenskej ulici,
• výstavbu odvodnenia na IBV Pod hradom a na cintoríne,
• rekonštrukciu všetkých chodníkov v obci,

Syndikovať obsah