881

881

Spoločná fotografia so Sergejom Kozlíkom.