77

77

S predsedom vlády SR Mikulášom Dzurindom, ktorý navštívil našu obec po povodni v roku 2005.