63

63

S generálnym riaditeľom Slovnaftu a.s. Ing. Vratkom Kašovičom CSc. pri podpise darovacej zmluvy pre našu obec v čiastke 1 milión korún.