RNDr. Ján Baránek - analytik, ktorého rád počúvam

Skúste si vypočuť jeho názory a pouvažujte nad jeho hlbokými myšlienkami.
RNDr. Ján Baránek - je zakladajúci člen KDH, ktorý so súčasným smerovaním KDH nemá nič spoločné.
Jeho myšlienky sú smerované hlavne k týmto voličom.

https://www.youtube.com/watch?v=y1nOcWjlZj0&t=67s