Nový rok 2019

Keď zvon polnoc odbíja,
vinšuje sa, pripíja.

A tak aj ja pripiť chcem,
a tento vinš vinšujem:

Na Silvestra krásnych chvíľ,
v novom roku veľa síl.

Hojnosť božích milostí,
zdravia, šťastia, radosti,
a lásku a pokoj k tomu,

Nech Boh žehná Vášmu domu.

Ladislav Kokoška